Wetbescherming persoonsgegevens / Telecomwet
Tour du ALS beschermt de privacy van haar gebruikers en werkt conform de geldende Nederlandse Privacywetgeving. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verwerkt. Met betrekking tot elektronische berichten (o.a e-mail en sms) voldoen wij aan de huidige Telecomwet en de Code Verspreiding Reclame via E-mail.

Privacy Statement
Gegevens, waaronder het e-mail adres van abonnees, worden door Tour du ALS vastgelegd in het nieuwsbriefbestand. Het doel van deze gegevensverwerking is om u op de hoogte te houden van producten en diensten van Tour du ALS en zorgvuldig geselecteerde partners. Door deelname aan deze nieuwsbrief geeft u, als deelnemer, uw toestemming aan Tour du ALS, om de gratis nieuwsbrief van Tour du ALS per e-mail te ontvangen met nieuwe aanbiedingen en andere speciale acties van Tour du ALS. In alle e-mail uitingen van Tour du ALS wordt expliciet de internetlink vermeldt waaraan de ontvanger van de e-mail een verzoek tot beëindiging kan richten, zodat de deelnemer op eenvoudige wijze zijn of haar toestemming kan intrekken. Indien u (in het geheel) geen prijs stelt op informatie over activiteiten, nieuwe producten en diensten van Tour du ALS, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren. Deelnemers kunnen een verzoek tot blokkering kenbaar maken per e-mail: info@tourduals.nl, onder vermelding van ‘Blokkeringverzoek’. Kijk hieronder voor meer informatie over het privacybeleid van Tour du ALS.

Offline privacy statement
Tour du ALS, legt uw gegevens vast en stelt deze ter beschikking aan de partner om de door u gevraagde informatie, product en/of dienst toe te sturen. Daarnaast kunnen de gegevens door Tour du ALS worden gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten van Tour du ALS en zorgvuldig geselecteerde andere partners. Indien u geen informatie wenst of u wilt uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken per e-mail: info@tourduals.nl.

Online privacy statement
Voor de uitvoering van deze activiteiten is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van klanten, prospects en bezoekers van de websites van groot belang. De persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Tour du ALS (verder aan te duiden als Tour du ALS).

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer de consument geïnteresseerd is in dienstverlening van Tour du ALS, legt Tour du ALS gegevens vast over deelnemers en bezoekers. Indien een bepaalde partner of informatie over bepaalde producten, diensten en/of activiteiten wordt geselecteerd zal Tour du ALS de noodzakelijke gegevens van de consument doorsturen aan de geselecteerde partner zodat deze aan het verzoek kan voldoen. Daarnaast legt Tour du ALS gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om deelnemers, prospects en bezoekers te informeren over nieuwe online en offline activiteiten, producten en diensten van Tour du ALS en andere zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, nieuwe producten en diensten van Tour du ALS, kunt u uw gegevens daartegen laten blokkeren. Ook kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken. In beide gevallen kunt u dat schriftelijk kenbaar maken per e-mail: info@tourduals.nl.

Tour du ALS en andere websites
Op de sites van Tour du ALS treft u een aantal links aan naar andere websites. Tour du ALS kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Klikgedrag
Op de websites van Tour du ALS worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Tour du ALS gebruikt voor het bijhouden van klikgedrag analysesystemen die zich baseren op cookies. De cookies waarop de analysesystemen zich baseren worden geplaatst door de aanbieder van het betreffende analysesysteem zonder tussenkomst van Tour du ALS. De benodigde cookies voor de bezoekersanalyse pakketten die wij inzetten bevatten nooit persoonsgegevens. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om informatie beter te laten aansluiten bij de bezoekers van de site. Op deze wijze kan Tour du ALS haar dienstverlening aan u verbeteren.

Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet Tour du ALS dit niet.

Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in je browser. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de fabrikant van je browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?answer=95647&hl=nl voor meer informatie van Google over het uitschakelen van cookies binnen Google Chrome. Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Beveiliging
Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de websites op straat komen te liggen. Tour du ALS wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar websites worden gekraakt. Om die reden kan Tour du ALS vast leggen vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de Tour du ALS-diensten danwel de Tour du ALS webpagina wordt bezocht. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de Tour du ALS servers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Wijzigingen
Tour du ALS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Controleer daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van Tour du ALS.
Laatste wijziging: 04-01-2013

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten per e-mail aan: info@tourduals.nl.

Aanvulling: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wanneer u meer wilt weten over de manier waarop Google omgaat met de informatie die via cookies wordt verzameld, leest u in het privacybeleid van Google.

Wanneer u meer wilt weten over de manier waarop Google omgaat met de informatie die via cookies wordt verzameld, leest u in het privacybeleid van Google.
Voor aanvullende informatie over het privacybeleid van Yahoo kunt u de volgende webpagina’s bezoeken: http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/, http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/thirdparties/ en http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/cookies/.