Door het transparant opstellen van de Stichting Tour du ALS maken wij duidelijk dat er binnen de stichting een zuiver antistrijkstok beleid wordt gevoerd. Zodoende zullen we, van begin af aan, aangeven absoluut zuiver en integer te willen handelen ten aanzien van onze partners, schenkers, deelnemers, vrijwilligers en patiënten en hun dierbaren.

Belangrijkste kenmerken van dit beleid:

  1. Als er kosten gemaakt worden zijn dit kosten in de marge en worden deze gedragen door de deelnemers en partners. Indien niet kostendekkend, wordt een maximale inspanning geleverd om het kostendekkend te krijgen, waarbij in een uitzonderlijk geval de kostendekking zal worden gerealiseerd door middel van maximaal 10% van de giften.
  2. Geld dat door partners gegeven wordt als bijdrage ten bate van het goede doel gaat maximaal naar het vooraf afgestemde doel.
  3. Als er een gift in natura plaatsvindt, wordt deze zoveel mogelijk gekapitaliseerd of komt zij direct het evenement ten goede. Voorbeelden zijn bv. logistieke diensten, accommodaties en het kosteloos opmaken van onze jaarrekening.
  4. Partners hebben zo altijd de garantie dat giften maximaal bij het juiste doel terecht komen.

We willen volledig zuiver zijn d.m.v. de jaarverslagen die voor iedereen inzichtelijk worden. Naar de deelnemers toe willen we ook fair blijven en niemand op kosten jagen. Naast een goed georganiseerd evenement zijn er weinig dingen verplicht. Alleen het inschrijfgeld en het dragen van het voor ons speciaal ontworpen wielertenue, dat is inbegrepen in het inschrijfgeld, is verplicht. Verder natuurlijk de maximale inspanning zoveel mogelijk giften bijeen te brengen met een minimum van €1.500.