Inmiddels is er na de oprichting van Tour du ALS veel gebeurd. Veel vrijwilligers zijn toegevoegd aan “de familie” en er hebben een aantal verschuivingen plaats gevonden in de diverse functies, zodat de juiste man/vrouw op de juiste plaats terecht is gekomen. Ook zijn we omringd door de professionele ondersteuning van SportVibes United waardoor we naar de toekomst toe nog meer uit “Tour du ALS” kunnen halen. Tav het huidige bestuur zijn we nog op zoek naar versterking zodat we “Samen” de juiste koers kunnen bepalen. Om de missie en het doel te bewaken is er een Raad van Advies & Toezicht die ons bijstaat in de moeilijke vraagstukken en beslissingen.

Voor de Raad van Advies & Toezicht hebben we de toezeggingen van oud-voorzitter en mede-initiatiefnemer Ivan Sweebroek, Roel van Huizen en Jac de Heer, de man van het eerste uur die Tour du ALS mede mogelijk maakte door een persoonlijke gift. Allen mensen die ALS een warm hart toedragen en het juiste kunnen bijdragen om van Tour du ALS een nog groter succes te maken.

Oud gediende, zoals Irmgard Pijl (penningmeester), is gebleven, met Gert-Jan Pijl als mede-initiatiefnemer nog steeds als voorzitter. Alle namen en functies op een rij:

Gert-Jan-Pijl

Gert-Jan Pijl Voorzitter

Irmgard-Pijl

Irmgard Pijl 1e Penningmeester

Mariska-Nijholt

Mariska Nijholt Secretaris

Ruud-de-Poorter

Ruud de Poorter Algemeen bestuurder